• I love you
  I need you
  You make me happy

  I help you
  I care for you
  You fulfill me

  I hold you
  I miss you
  You embrace me

  I dream of you
  I wish for you
  You call me

  I long for you
  I search for you
  You come to me

  I love you
  I need you
  You are nobody