Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

ramiello's real side
Habataitara modorenai to itte
Mezashita no wa aoi aoi ano sora
Kanashi mi wa mada oberarezu
Setsunasa wa ima tsukami hajimeta
Anata e idaku kono kanjou mo
ima kotoba ni kawatteku
Michi naru sakai no yume kara mezamete
Kono hane wo hiroge tobi datsu
Habataitana modorenai to itte
Mezashita no wa aoi aoi ano sora
Tsuki nuketara mitskaru to shitte
Fuikiru hodo
Aoi aoi ano sora
Aoi aoi ano sora
Aoi aoi ano sora blaugh gonkbut dying in the place of someone i love,
seems like it could way to go!!!!!

[jai_ho] 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Mini-Games
Play with GCash
Play with Platinum