Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

Sonne Pwns Bananaphones.
Here is the lyrics in russian cyrillic, and one converted into roman letters by me to those who can't read cyrillic. Don't judge me. BT

I did this because I couldn't find any Roman Lyrics to it. Nobody probably bothered.
>:TSong Title: он рядом (On Ryadom)
by Quest Pistols


Cyrillic:
С неба до земли достают солнца лучи,
Не плачь не кричи он рядом
С неба до земли достают солнца лучи,
Не плачь не кричи он рядом.

Прошу тебя, сделай что-нибудь
Согрей, обними,защити и так пусть
Навечно связаные странники
Нитями любви, вроде бы были мы связаны.

Дороги разные, бьешь стену кулаком
На весь дом скандалы,крики,битая посуда
Вот как, никто не понимает
Успокойся ты пробьешся,так бывает..

Припев:
С неба до земли достают солнца лучи,
Не плачь не кричи он рядом.
С неба до земли достают солнца лучи,
Не плачь не кричи он рядом.

Жестами,позами,взглядами хлесткими
Ты белая ворона,фрик, ты для них заноза
Платье белое в красный горошек,
И день такой длинный, как сон, нехороший день

Держи себя в руках прочь страх,он враг
Напряг этот не к чему подними флаг
Выживешь, все пройдет ты же знаешь
Успокойся, ну ну ну все не так бывает

Припев:
С неба до земли достают солнца лучи,
Не плачь не кричи он рядом.
С неба до земли достают солнца лучи,
Не плачь не кричи он рядом.
С неба до земли достают солнца лучи,
Не плачь не кричи он рядом.
С неба до земли достают солнца лучи,
Не плачь не кричи он рядом.
Жестами,позами...
Успокойся...
Подними свой флаг
С неба до земли,с неба до земли
Прошу тебя...
Прошу тебя, сделай что-нибудь
Что-нибудь...

Roman:
(By me, I'm so proud of myself lol)
S nyeba do zyemly dostayut solnca luchy,
Nye plach' nye krychy on ryadom
S nyeba da zyemly dostayut solnca luchy,
Nye plach' nye krychy on ryadom.

Proshu tyebya, sdyelaj chto -nybud'
Sogryej, obnymy, zashchyty y tak pust'
Navyechno svyazaniye strannyky
Nytyamy lyubvy, vrodye bi bily mi svyazani.

Dorogy razniye, b'yesh' styenu kulakom
Na vyes' dom skandali, kryky, bytaya posuda
Vot kak, nykto nye ponymayet
Uspokojsya ti prob'yeshsya, tak bivayet..

Prypyev:
S neba do zyemly dostayut solnca luchy,
Nye plach' nye krychy on ryadom.
S nyeba da zyemly dostayut solnca luchy,
Nye plach' nye krychy on ryadom.

Zhyestamy, pozamy, vzglyadamy khlyestkymy
Ti byelaya vorona, fryk, ti dlya nykh zanoza
Plat'ye byeloye v krasnij goroshyek,
Y dyen' takoj dlynnij, kak son, nekhoposhij dyen'

Dyerzhy syebya v rukakh proch' strakh, on vrag
Hnpryag etot nye k chyemy podnymy flag
Vizhyvyesh', vsye projdyet ti zhye znayesh'
Uspokojsya, nu nu nu vsye nye tak bivayet

Prypyev:
S neba do zyemly dostayut solnca luchy,
Nye plach' nye krychy on ryadom.
S nyeba da zyemly dostayut solnca luchy,
Nye plach' nye krychy on ryadom.
S neba do zyemly dostayut solnca luchy,
Nye plach' nye krychy on ryadom.
S nyeba da zyemly dostayut solnca luchy,
Nye plach' nye krychy on ryadom.
Zhyestamy, pozamy...
Uspokojsya...
Podnymy svoj flag
S nyeba do zyemly, s nyeba do zyemly
Proshu tyebya...
Proshu tyebya, sdyelaj chto -nybud'
Chto -nybud'...

Sonne Eine
Community Member
Sonne Eine
Prev | Next
Archive | Home

 • [05/23/10 01:01pm]
 •  
   
  Manage Your Items
  Other Stuff
  Get GCash
  Offers
  Get Items
  More Items
  Where Everyone Hangs Out
  Other Community Areas
  Virtual Spaces
  Fun Stuff
  Gaia's Games
  Play with GCash
  Play with Platinum