• Te iru tōri, watashi wa asa no yoake ni watashi wa andoryū gozen heiwa gozen no infuruenza to watashi no yō ni ikiru ka shinu gozen yoru yori stealthier gozen.

    i am stealthier than the night i am as deadly as the flu and i am as peaceful as the morning dawn i am andrew.

    http://youtu.be/PfsUCJ8O_rI ,listen to this while reading the poem.