Fairy

[url=http://www.tektek.org/dream/avatar.php?a=35838702][img]http://public5.tektek.org/img/av/1004/d02/1016/eec1970.png[/img][/url]
Total Value: 4,817,519 Gold
[url=http://www.tektek.org/dream/avatar.php?a=35838702][Item Information][/url]

Item List:
[url=http://tektek.org/?price=12715]Padmavati's Lotus[/url]
[url=http://tektek.org/?price=9286]Fruits de Mer[/url]
[url=http://tektek.org/?price=18788]Nautilus Raiment[/url]
[url=http://tektek.org/?price=13071]Enchanted Book[/url]
[url=http://tektek.org/?price=18092]Noel's Gift[/url]
[url=http://tektek.org/?price=18351]Reve Rouille[/url]
[url=http://tektek.org/?price=17889]Flight of the Macaw[/url]
[url=http://tektek.org/?price=13972]Coocoon[/url]
[url=http://tektek.org/?price=17878]Zippy[/url]
[url=http://tektek.org/?price=8848]Dance of the Sugarplum Fairy[/url]
[url=http://tektek.org/?price=15960]Masquerade 9th Gen.[/url]
[url=http://tektek.org/?price=16528]Fluorite Borealis[/url]
[url=http://tektek.org/?price=9211]Sea Slug Flower[/url]
[url=http://tektek.org/?price=18891]Coral Seafolk[/url]
[url=http://tektek.org/?price=7331]Drystan's Hair Pin[/url]
[url=http://tektek.org/?price=13438]Blue Fenghuang Feather[/url]
[url=http://tektek.org/?price=9208]Streamer Scarf[/url]

[url=http://www.tektek.org/dream/avatar.php?a=35838793][img]http://public5.tektek.org/img/av/1004/d02/1022/5125451.png[/img][/url]
Total Value: 53,715,552 Gold
[url=http://www.tektek.org/dream/avatar.php?a=35838793][Item Information][/url]

cybersix
Item List:
[url=http://tektek.org/?price=16965]Gaia-sama[/url]
[url=http://tektek.org/?price=3931]Black Leather Stiletto Boots[/url]
[url=http://tektek.org/?price=5986]Black Spacey Body Suit Leggings[/url]
[url=http://tektek.org/?price=5979]Black Spacey Body Suit Top[/url]
[url=http://tektek.org/?price=8584]Lucky the Cat[/url]
[url=http://tektek.org/?price=327]Morgana's Gloves[/url]
[url=http://tektek.org/?price=18940]Hidden Ace[/url]
[url=http://tektek.org/?price=308]Black Musketeer Hat[/url]
[url=http://tektek.org/?price=17219]SDPlus #20 Jinx[/url]

[url=http://www.tektek.org/dream/avatar.php?a=35838818][img]http://public5.tektek.org/img/av/1004/d02/1024/f48a692.png[/img][/url]
Total Value: 3,384,795 Gold
[url=http://www.tektek.org/dream/avatar.php?a=35838818][Item Information][/url]

Item List:
[url=http://tektek.org/?price=16150]Twister the Fire Phoenix[/url]
[url=http://tektek.org/?price=14730]Infernal Spirit 2nd Gen[/url]
[url=http://tektek.org/?price=17710]The Nightmare 2nd Gen.[/url]
[url=http://tektek.org/?price=17709]The Nightmare 2nd Gen.[/url]
[url=http://tektek.org/?price=10134]Dark Halo[/url]
[url=http://tektek.org/?price=3552]Elven Ears (Magma)[/url]
[url=http://tektek.org/?price=13171]Padmavati's Lotus 7th Gen.[/url]
[url=http://tektek.org/?price=9287]Sharktooth[/url]
[url=http://tektek.org/?price=6626]Monster Lobster Claws[/url]
[url=http://tektek.org/?price=10394]Western Zodiac[/url]
[url=http://tektek.org/?price=8613]Night Fright Eyes[/url]